Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, a megrendelés elküldése előtt olvassa el a szerződés feltételeit, a felmerülő kérdésével pedig forduljon hozzánk bizalommal. Minden esetben ellenőrizze a megrendelése leadásakor érvényes Általános Szerződési Feltételeket.

  1. A szerződés hatálya: a szerződő felek Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a Zsoma Dog Kft, Cégjegyzékszám: 13 09 091189 Székhely: 2131 Göd, Kossuth L. tér 2. Adószám: 12839645-2-13 Telefon: +36-30-377-0690 E-mail: feedfullshop@gmail.com Honlap: http://feedfull.hu  mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Feedfull internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. Ön megrendelésével jelen szerződést elfogadja, a megrendelés küldésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) és az üzemeltető Zsoma Dog Kft. között a megrendeléssel létrejön. Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A rendeléseket Szolgáltató iktatja és tárolja A Zsoma Dog Kft, fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre. A rendelés elküldésével a Fogyasztó és a Szolgáltató között, távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat elektronikus úton (bankkártyával vagy PayPal szolgáltatáson keresztül) kifizetni. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A rendelés elfogadásához a Fogyasztó azon adatai szükségesek, amelyeket a Feedfull regisztrációs oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Fogyasztó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a rendelést törli, és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll. A megrendelés elküldésével Fogyasztó kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját.
  2. Szavatosság: A Feedfull webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre. A Szolgáltató a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk, illetve a termékek nem sérültek. Szolgáltató azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik
  3. Elállási jog: A Feeedfull vevői részére különleges elállási jogot is biztosít: a Fogyasztó jogosult a megrendelést követő 8 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mail: feedfullshop@gmail.com ) és megerősítésként élőszóban (telefonon: +36-30-377-0690) egyszerre a Feedfull vevőszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. A kifizetett vételárat a Szolgáltató a bankszámlájára érkezéstől számított 24 órán belül visszautalja a Fogyasztónak. A Fogyasztó a törvények szerint jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó, vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára, köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: 2131 Göd, Kossuth tér 2. e-mail: feedfullshop@gmail.com . A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállás joghatásai Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében – amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (állateledel, higiéniai cikk, étrend-kiegészítő és hasonló termékek) – csak akkor gyakorolható, ha a terméket tovább értékesítésre alkalmas állapotban, bontatlanul küldi vissza a Fogyasztó. Minden egyéb termék csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltathatók vissza, mivel a csomagolás a termék részét képezi. Amennyiben a termék sérült, vagy viseltes állapotban van, Szolgáltató kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az elállási jog tehát nem gyakorolható olyan termékek esetében, melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendők a különféle játékok, tápok, magkeverékek, konzervek, gyógyhatású készítmények, technikai eszközök, egyéb romlandó termékek, a vákuumcsomagolt, forrasztott csomagolású vagy fóliázott termékek, valamint bármely a felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék. A vásárlástól való elállás előtt érdeklődjön munkatársainknál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan milyen módon jogosult az elállási jog gyakorlására.
  4. Árak, termékek, ajándékok: A Feedfull oldalon feltüntetett árak az adott termék végső fogyasztói árai, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Amennyiben Fogyasztó megrendelést ad le egy termékre, úgy Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki. A Feedfull megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyen. Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől. A termékekre vonatkozó, és a megrendeléshez kapcsolódó akciós ajánlatok a Feedfull weboldalon, a megrendelés leadáskor aktuális feltételek szerint érvényesek. Egyes termékek megrendelése mellé a gyártó ajándékot biztosíthat, amelyet a Szolgáltató a termék mellett a honlapon feltüntet. Amennyiben több ajándék választható, kizárólag a megrendeléssel egy időben lehet ajándékot választani. Ajándék rendelésenként választható, több termék rendelése esetén is. Szolgáltató kizárólag a gyártó által biztosított készlet erejéig biztosítja az ajándékot. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni; a már kifizetett ellenértéket ez esetben visszautalja a Fogyasztó részére.
  5. Szállítási feltételek: A megrendelés értékébe nem számít bele az egyén kedvezmények, kuponok, pontok és vásárlási utalványok értéke. A termékek házhoz szállítása a termék megrendelésének napjától számított 3-9 munkanapon belül történik. Ettől eltérő szállítás is lehet, amennyiben a termék nincs raktáron. Ebben az esetben a terméket a megrendelésének napjától számított 5 munkanapon túl szállítjuk ki, amiről értesítjük a Fogyasztót. A szállítás a regisztrációnál megadott szállítási címre történik, a szállítás időpontjáról és a rendelésről Szolgáltató minden esetben visszaigazoló e-mailt küld. Fogyasztó kérheti a regisztrációnál megadott szállítási címtől eltérő címre a szállítást, amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő szállítási időpontot megelőző 48 órával ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon: +36-30-377-0690, e-mail: feedfullshop@gmail.com ) jelzi. Amennyiben a kiszállított termék hibás, sérült, lehetőség van futár jelenlétében jegyzőkönyv felvételére és ha a termék hibája indokolja annak visszaküldésére. Ez esetben a hiba kivizsgálása és a mielőbbi intézkedés céljából Fogyasztó értesíti a vevőszolgálatot (e-mail: feedfullshop@gmail.com, telefon: +36-30-377-0690).
  6. Fizetési feltételek: Fizetésre, a termék megrendelésekor, regisztráció után, elektronikus úton bankkártyával vagy PayPal szolgáltatással, illetve utánvéttel kerül sor. A Szolgáltató lehetőséget biztosít nagybani kereskedők számára, rendszeres és állandó megrendelésekhez külön egyedi megállapodások megkötésére, melyben az egyes szállítási és fizetési feltételek az itt leírtaktól a felek kölcsönös beleegyezésével eltérhetnek.
  7. Panaszkezelés: A Feedfull célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefon: +36-30-377-0690, e-mail: feedfullshop@gmail.com elérhetőségeken közölheti. A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Az Adatkezelési Tájékoztatót ide kattintva olvashatod.

X